Wat is Tai Chi Tao?

Het lesgeven en beoefenen van Tai Chi Tao is gestoeld op Tao en dat wordt door mij meteen geintegreerd. Tao is de open weg. Tao is de eenvoud en laten groeien.

Omdat Tai Chi is gebaseerd op natuurlijke principes, dient het lesgeven ook op een natuurlijke wijze te gebeuren. Dat betekent dus op een ongedwongen en speelse wijze.
Zo gebeurt het in Tai Chi Tao. Er wordt niet uitgegaan van trainen en techniek. Tai Chi Tao is vriendelijk en zacht. Mijn cursisten leren alle aspecten dan ook op een speelse manier. Kijk naar de wilde dieren in de natuur. De welpjes, de puppy’s, leren hun vaardigheden ook spelenderwijs.

Alleen docenten die van Jan Kraak de Tai Chi Tao-methode hebben geleerd zorgen er voor dat er geen hierarchie is. Niemand is boven de ander verheven. Het ontwikkelen van zelfontplooiing van de cursisten staat voorop. Het gaat vooral om laagdrempeligheid en het voelen en uitbreiden van je intentie-vermogen. Een Tai Chi Tao-docent zorgt er dan ook voor dat de cursist de meester in zichzelf vindt.

Tai Chi Tao is geen systeem

Een systeem is beperkend. In een systeem als Tai Chi Chuan leer je bijvoorbeeld de vorm of de stijl. Een stijl is echter maar een klein onderdeeltje van Tai Chi. Bij een cursus in een vaste vorm moet de lesstof altijd volgens een uitgestippelde weg verlopen. Tussentijds instromen van cursisten is vaak niet mogelijk of wordt als storend ervaren.

In veel cursussen moet je wachten totdat er weer een cursus voor beginners start. Dat is heel anders bij Tai Chi Tao. Daar leer je alles heel ongedwongen en al dansend. In Tai Chi Tao kan men tussentijds instromen. Beginners, gevorderden of ver-gevorderden kennen we niet in Tai Chi Tao.

In Tao bestaat geen hierarchie

De methode is zo breed en gemakkelijk dat een nieuweling zonder moeite kan deelnemen in een groep van cursisten die al meer dan 2 tot 10 jaar bezig is. In een vast systeem zal dit niet kunnen. In een vast systeem wordt niet ingespeeld op klachten als aan de onderrug, schouders, nek, knieën, darmklachten, enz. met passende oefeningen. Dat gebeurt wel in Tai Chi Tao.

Docenten Tai Chi Tao zijn flexibel en weten van de hoed en de rand. Zij hanteren de vijf elementen-oefeningen, zij kunnen overschakelen naar aanpasbare oefeningen, geven meditatie-oefeningen, ze geven mooie ademoefeningen, zij gebruiken aura- en 13-chakra-oefeneningen en je mag ook zittend op een stoel mee doen.
Alles wordt gemakkelijk en beeldend uitgelegd. Door het beeldend uitleggen leer je ook te visualiseren.